Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    22/02/2021
  • Đến ngày
    26/02/2021

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (22/2)

8.00-12.00

Họp xây dựng dự thảo TCVN

VAAS

 

13.30-15.00

Hội đồng nghiệm thu đề tài

VAAS

 

3 (23/2)

8.00-12.00

Tiếp ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

4 (24/2)

8.00-12.00

Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm việc với VAAS

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

5 (25/2)

13.00-15.30

Làm việc với DOVECO theo lịch Thứ trưởng Lê Quốc Doanh

 

 

18.30

Họp trực tuyến với BQL Dự án lúa gạo Cuba

 

 

6 (26/2)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

 

 

7 (27/2)

 

 

 

 

CN (28/2)