Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    18/01/2021
  • Đến ngày
    22/01/2021

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (18/1)

8.00-12.00

Họp về đầu tư công theo lịch Thứ trưởng

 

 

13.30-15.00

Làm việc tại VAAS

 

 

3 (19/1)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS – nghiệm thu cơ sở đề tài

 

 

13.30-17.00

Nghiệm thu cấp nhà nước đề tài chương trình CNSH

 

 

4 (20/1)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

5 (21/1)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

6 (22/1)

13.00-15.30

Họp Hội đồng Viện trưởng

 

 

15.30-17.30

Tổng kết công tác năm 2020

 

 

7 (23/1)

 

 

 

 

CN (24/1)