Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    12/10/2020
  • Đến ngày
    16/10/2020

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (12/10)

8.00 – 12.00

Làm việc tại Viện SOFRI

Tiền Giang

 

15.30-18.00

Họp báo

135 Pasture

 

3 (13/10)

8.00 – 12.00

Họp Ban chỉ đạo dự án PT Lúa gạo Cuba

Bộ NN

 

13.30-18.00

Làm việc tại VAAS

 

 

4 (14/10)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

14.00-17.00

Báo cáo tiến độ xây dựng TCVN

Bộ NN

 

5 (15/10)

8.30-10.30

Họp HĐ nghiệm thu đề tài Cấp nhà nước

Viện KH Thuỷ lợi

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

6 (16/10)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS