Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    14/09/2020
  • Đến ngày
    19/09/2020

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (14/9)

8.00 – 12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

14.00-18.00

Làm việc với Vụ Khoa học về định hướng nghiên cứu giống rau/ Làm việc theo lịch Bộ trưởng

 

 

3 (15/9)

8.00 – 12.00

Tiếp Đại sứ Hàn Quốc

 

 

16.00-18.00

Họp BCH Đảng bộ Bộ NN và PTNT

 

 

4 (16/9)

8.00-12.00

Họp tham vấn KHCN của Ban Tuyên Giáo TW

 

 

14.00-17.00

Họp Ban chủ nhiệm chương trình KC01 - 05 Hà Nội

 

 

5 (17/9)

8.30-10.30

Hội nghị Tác động hạn mặn đến SX Cây ăn quả ĐBSCL

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại SOFRI

 

 

6 (18/9)

8.00-12.00

Công tác Miền Trung

 

 

14.00-17.00

Duyệt đề cương đề tài Nông thôn mới

 

Anh Lĩnh (Ban KH) phối hợp TT Hệ thống NN thực hiện

7 (19/9)

14.00-17.00

Hội đồng đề tài nông thôn mới