Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    27/07/2020
  • Đến ngày
    31/07/2020

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (28/7)

8.00 – 12.00

Làm việc tại VAAS – Tham dự rà soát TCVN về cây cà phê

 

 

14.00-16.00

Làm việc tại VAAS – Tham dự rà soát TCVN về cây cà phê

 

 

3 (29/7)

8.00 – 12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

14.00-17.00

Họp về sản xuất cây vụ đông theo lịch Thứ trưởng Lê Quốc Doanh

 

 

4 (30/7)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

5 (31/7)

8.00-12.00

Thảo luận về định hướng chuyển giao TBKT cây vụ đông cho các tỉnh Bắc trung bộ

Nghệ An

Ban Khoa học*, một số Viện có liên quan

13.30-17.00

Thảo luận về định hướng chuyển giao TBKT cây vụ đông cho các tỉnh Bắc trung bộ

Nghệ An

 

6 (1/8)

8.00-12.00

Thảo luận về định hướng chuyển giao TBKT cây vụ đông cho các tỉnh Bắc trung bộ

Nghệ An

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS – Rà soát đề cương Nông thôn mới

 

PGĐ. Đào Thế Anh, Ban Khoa học, TT. Hệ thống NN