Giống lúa cạn LC 93 - 1

* NGUỒN GỐC XUẤT XỨ:

Là giống lúa cạn LC 93 -1 được chọn lọc từ dòng gốc CT7739-2-M-3-3-2.
Được công nhận giống theo Quyết định số 2182 QĐ/BNN-KHCN, ngày 29 tháng 7 năm 2004.

* ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC:

LC 93-1 có thời gian sinh trưởng ở trà vụ Mùa là 110 - 130 ngày (ở các tỉnh miền núi phía Bắc), ở trà vụ Hè thu là 100 - 110 ngày (ở các thỉnh phía Nam).

Chiều cao cây 110 - 130 cm. Kiểu hình gọn, lá xanh đậm, bộ rễ phát triển khoẻ. Năng suất khá ổn định.

Hạt dài, vỏ trấu màu vàng sáng.

Trọng lượng 1000 hạt: 24-26 gram

Hạt dài, gạo trong, cơm dẻo.

Chất lượng gạo trung bình.

Hàm lượng amylose (%): 17,85.

Năng suất trung bình: 25 - 35 tạ/ha. Năng suất cao có thể đạt 50- 55 tạ/ha.

Khả năng chịu hạn và chống đổ tốt.

Là giống nhiễm nhẹ với bệnh Đạo ôn.

* THỜI VỤ GIEO TRỒNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT:

Là giống có khả năng thích nghi với nhiều điều kiện sinh thái

ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Duyên hải Nam trung bộ và Tây nguyên.

Cấy 3- 4 dảnh/ khóm, mật độ cấy 50-55 khóm/m2.

Lượng giống gieo: 100 – 120 kg/ha.

Nhu cầu phân bón cho 1 ha:

- Phân chuồng: 8 tấn.

- Phân đạm Ure: 190-220kg

- Phân lân Supe: 270 - 320kg

- Phân Kali: 80kg

Với đất bazan: 100kg Ure + 150kg lân supe + 50kg kali clorua

Với đất xám: 150 – 200kg Ure + 300kg lân Supe + 50kg kali clorua

Làm cỏ, bón phân và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.