Giống lúa AS 996-9

NGUỒN GỐC XUẤT XỨ:

Giống lúa AS 996 - 9 là giống được chọn lọc từ tổ hợp lai IR 64/Oryza rufipugon.
Được công nhận giống theo Quyết định số 5310 QĐ/BNN-KHCN, ngày 29 tháng 11 năm 2002.

* ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC:

- AS 996 – 9 là giống lúa có thể gieo cấy được ở cả 2 vụ. Thời gian sinh trưởng ở trà Đông xuân (các tỉnh phía Nam) là 90 - 100 ngày.

- Chiều cao cây: 80 - 90 cm. Thân rạ cứng, đẻ nhánh khá.

- Hạt thon dài, màu vàng sẫm.

- Chiều dài hạt trung bình: 7,37 mm.

- Tỷ lệ chiều dài/ chiều rộng hạt là: : 3,50.

-Trọng lượng 1000 hạt: 26 – 27 gram.

 

- Gạo hạt dài, ít bạc bụng. Cơm mềm và ngon.

- Hàm lượng amylose (%): 24,7.

- Năng suất trung bình: 50 - 55 tạ/ha. Năng suất cao có thể đạt: 55 – 60 tạ/ha.

- Khả năng chống đổ khá. Chịu phèn khá.

- Là giống kháng vừa với bệnh Đạo ôn. Nhiễm nhẹ với bệnh Khô vằn và với Rầy nâu.

* THỜI VỤ GIEO TRỒNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT:

Là giống thích hợp cho cả vụ Đông xuân và Hè thu, trên đất phù sa và đất phèn. Chịu thâm canh. Cấy 2 – 3 dảnh/khóm, mật độ cấy 50 - 55 khóm/m2. Lượng giống gieo thẳng 120 – 150kg/ha.

Nhu cầu phân bón cho 1 ha:

- Phân chuồng: 8 - 10 tấn.

- Phân đạm Ure: 200 - 250kg

- Phân lân Supe: 300 - 400kg

- Phân Kali: 150 - 180kg

Làm cỏ, bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.