Giống lúa OM 1490

* NGUỒN GỐC XUẤT XỨ:

Giống lúa OM 1490 là giống được chọn lọc từ tổ hợp lai OM 606/IR 44592 - 62.
Được công nhận giống theo Quyết định số 3493 QĐ/BNN-KHCN, ngày 9 tháng 9 năm 1999.

* ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC:z

OM 1490 là giống lúa có thể gieo cấy được ở cả 2 vụ. Thời gian sinh trưởng ở trà Đông xuân (các tỉnh phía Nam) là 95 – 100 ngày.

Chiều cao cây: 85 - 90 cm. Đẻ nhánh trung bình, tổng số hạt chắc/bông là 60 – 70 hạt.

Hạt thon nhỏ, màu vàng sáng.

Chiều dài hạt trung bình: 7,23 mm.

Tỷ lệ chiều dài/ chiều rộng hạt là: 3,60.

Trọng lượng 1000 hạt: 24,5 – 25,5 gram.

Hạt gạo dài, gạo ít bạc bụng.

Hàm lượng amylose (%): 25,1.

Năng suất trung bình: 40 - 45 tạ/ha. Năng suất cao có thể đạt: 55 – 65 tạ/ha.

Khả năng chống đổ trung bình. Chịu phèn và chịu mặn khá.

Là giống nhiễm vừa đến nặng với bệnh Đạo ôn.

Nhiễm nhẹ với bệnh Khô vằn và với Rầy nâu.

* THỜI VỤ GIEO TRỒNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT:

Là giống thích hợp cho những vùng trồng

3 vụ lúa/năm, những vùng đất nhiễm phèn mặn.

Cấy 2 - 3 dảnh/khóm, mật độ cấy 50 - 55 khóm/m2.

Lượng giống gieo thẳng 120 – 150kg/ha.

Nhu cầu phân bón cho 1 ha:

- Phân chuồng: 8 tấn.

- Phân đạm Ure: 160 - 180kg

- Phân lân Supe: 300 - 400kg

- Phân Kali: 100 – 120kg

Làm cỏ, bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.