Giống lúa OMCS 576 - 18

* NGUỒN GỐC XUẤT XỨ:

Giống lúa OM 576 – 18 là giống được chọn lọc từ tổ hợp lai Hunggary/IR 48.
Được công nhận giống theo Quyết định số 46 NN-KHKT/QĐ, ngày 6 tháng 3 năm 1991

* ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC:

OM 576 - 18 là giống lúa có thể gieo cấy được ở cả 2 vụ. Thời gian sinh trưởng ở trà vụ Đông xuân (các tỉnh phía Nam) là 95 -105 ngày.

Chiều cao cây: 90 - 95 cm.

Hạt thon dài, màu vàng sáng.

Chiều dài hạt trung bình: 6,77 mm.

Tỷ lệ chiều dài/ chiều rộng hạt là: 3,27.

Trọng lượng 1000 hạt: 23 – 24 gram.


Gạo ít bạc bụng, cơm mềm ngon, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Hàm lượng amilose (%): 24,4.

Năng suất trung bình: 50 - 55 tạ/ha, cao có thể đạt: 65 – 70 tạ/ha.

Khả năng chống đổ khá.

Là giống kháng vừa với Rầy nâu. Nhiễm nhẹ với bệnh Đạo ôn, bệnh Khô vằn, bệnh Vàng lá.

* THỜI VỤ GIEO TRỒNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT:

Là giống gieo cấy cả 2 vụ Đông xuân và Hè thu, Mùa sớm ở miền Bắc.

Thích hợp với những vùng đất có điều kiện thâm canh, đất vàn - cao.

Cấy 3 - 4 dảnh/khóm, mật độ cấy 44 - 50 khóm/m2

Nhu cầu phân bón cho 1 ha:

- Phân chuồng: 8 - 10 tấn.

- Phân đạm Ure: 180 - 200kg

- Phân lân Supe: 350 - 400kg

- Phân Kali: 100 – 120kg

Làm cỏ, bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Chú ý rất dai hạt, khó rụng nên cần thu hoạch khi lúa vừa chín, tuốt ngay hoặc ủ 12 – 24 giờ. Không nên phơi lúa đã cắt trên ruộng quá lâu.