Giống Lúa D. ưu 527

D. ưu 527 gieo cấy được ở cả 2 vụ. Thời gian sinh trưởng ở trà vụ Xuân là 120 - 125 ngày, ở trà vụ Mùa là 100 - 105 ngày.

Chiều cao cây: 100 - 105 cm. Gốc màu tím, bộ lá xanh đậm, lá dài, đứng, dạng hình hẹp.


Hạt hơi dài, màu vàng sáng.

Độ dài hạt trung bình: 7,52 mm.

Tỷ lệ chiều dài/ chiều rộng hạt là: 3,08

Trọng lượng 1000 hạt: 27 – 28 gram.

Gạo trong, ít bạc bụng. Cơm dẻo, ngon.

Có tiềm năng năng suất cao. Năng suất trung bình: 65 - 70tạ/ha.

Năng suất cao có thể đạt: 75 - 80 tạ/ha.

Khả năng chịu rét khá, chống đổ tốt. Chịu thâm canh.

Là giống kháng vừa với bệnh Đạo ôn. Nhiễm nhẹ bệnh Bạc lá và Rầy nâu.

Nhiễm vừa với bệnh Khô vằn.

THỜI VỤ GIEO TRỒNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT:

Là giống gieo trồng trong vụ Đông xuân, thích hợp với chân đất tốt, thâm canh cao.

Cấy 1 - 2 dảnh/khóm, mật độ cấy 40 - 45 khóm/m2

Nhu cầu phân bón cho 1 ha:

- Phân chuồng: 10 - 12 tấn.

- Phân đạm Ure: 200 - 300kg

- Phân lân Supe: 250 - 300kg

- Phân Kali: 80 - 100kg

Làm cỏ, bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Chú ý phòng trừ bệnh khô vằn.