GIỐNG LÚA KIM CƯƠNG 90

NGUỒN GỐC XUẤT XỨ:

Là giống lúa thuần nhập nội từ Trung Quốc, còn gọi là KC90.

Được công nhận giống theo Quyết định số 1659 QĐ/BNN-KHCN, ngày 13 tháng 5 năm 1999.

ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC:

Kim Cương 90 là giống lúa có tính cảm ôn, gieo cấy được cả 2 vụ. Thời gian sinh trưởng ở trà Xuân muộn là 135 - 140 ngày, ở trà vụ Mùa là 100 -105 ngày.

Chiều cao cây: 110 - 115 cm. Cứng cây, chịu phèn, chống đổ, đẻ khoẻ.

Bông dài 25 – 28 cm, nhiều hạt (200 – 240 hạt/bông).

 • Vỏ hạt sẫm, hạt dài.

 • Chiều dài hạt trung bình: 5,96 mm.

 • Tỷ lệ chiều dài/ chiều rộng hạt là: 2,42.

 • Trọng lượng 1000 hạt: 23 – 24 gram.


 

 • Gạo trắng trong, tỷ lệ gạo đạt 70%.

 • Hàm lượng amylose (%): 23,0.

 • Năng suất trung bình: 50 - 55 tạ/ha. Năng suất cao có thể đạt: 65 - 70 tạ/ha.

 • Khả năng chịu rét và chống đổ khá. Kém chịu nóng. Chịu chua trung bình.

 • Là giống nhiễm bệnh Đạo ôn và Rầy nâu.

 • Nhiễm vừa với bệnh Bạc lá và nhiễm nhẹ bệnh Khô vằn.

THỜI VỤ GIEO TRỒNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT:

Là giống có khả năng thích ứng rộng, có thể gieo cấy cả 2 vụ, nên trồng ở vụ Xuân muộn, Vụ mùa cho năng suất thấp hơn và dễ bị nhiễm bệnh Bạc lá, Khô vằn và Rầy nâu.

Cấy 3 - 4 dảnh/khóm, mật độ cấy 50 -55 khóm/m2

Nhu cầu phân bón cho 1 ha:

 • - Phân chuồng: 8 - 10 tấn.

 • - Phân đạm Ure: 240 - 270kg

 • - Phân lân Supe: 350 - 400kg

 • - Phân Kali: 100 - 120kg

Làm cỏ, bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Chú ý phòng trừ bệnh bạc lá, bệnh khô vằn và rầy nâu trong vụ mùa.