Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tôm hùm bông Phú Yên

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa vừa phối hợp với Sở KH-CN Phú Yên tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện hệ thống nhận diện và quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tôm hùm bông của tỉnh Phú Yên, thuộc dự án “Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tôm hùm bông Phú Yên, tỉnh Phú Yên” do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chủ trì thực hiện.

Theo đó, dự thảo đã nêu được các đặc tính, tính chất, chất lượng của sản phẩm tôm hùm bông, các vấn đề về điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý, thủ tục cấp, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tôm hùm bông Phú Yên” và trách nhiệm quản lý, sử dụng tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý “Tôm hùm bông Phú Yên”, đồng thời đề xuất cơ quan tiếp nhận quản lý và tiếp tục duy trì.

Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý “Tôm hùm bông Phú Yên” là sản phẩm tôm hùm bông được khai thác, nuôi trồng, bảo quản và chế biến theo quy trình kỹ thuật chung và nằm trong vùng khai thác hoặc nuôi trồng tại đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài và vịnh Vũng Rô đã được xác định trên bản đồ.

 

Nguồn
Phú Yên

Tin tức liên quan