Xây dựng mô hình quản lí tổng hợp cây hồ tiêu tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Sáng ngày 29/9/2020, tại Trung tâm sáng kiến Cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài: Xây dựng mô hình quản lí tổng hợp cây hồ tiêu tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, do ThS Nguyễn Văn An làm chủ nhiệm đề tài, Viện Khoa học Kỹ Thuật Nông nghiệp miền Nam làm cơ quan chủ trì thực hiện.
Nhiệm vụ nhằm xây dựng mô hình tổng hợp ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất hồ tiêu góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất hướng đến sản xuất hồ tiêu an toàn và bền vững tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Nhiệm vụ với mục tiêu cụ thể nhằm đánh giá tình hình sản xuất hồ tiêu ở quy mô nông hộ tại Phú Giáo và các giải pháp đề xuất về sản xuất hồ tiêu bền vững; tuyển chọn 1- 2 giống hồ tiêu sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao, phù hợp với điều kiện canh tác huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; xây dựng 01 quy trình kỹ thuật canh tác tổng hợp trên cây hồ tiêu; xây dựng mô hình quản lý tổng hợp sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn GAP nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hồ tiêu 10-15% so với sản xuất đại trà thông qua giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng suất trên 02 loại vườn tiêu giai đoạn kinh doanh và kiến thiết cơ bản; kết hợp xây dựng nhãn hiệu tập thể hồ tiêu Phú Giáo, Bình Dương; đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trồng hồ tiêu tại Phú Giáo khoảng 300 lượt nông dân tham gia.
Nhiệm vụ đạt được kết quả:đã đề xuất gói các giải pháp nhằm phát triển sản xuất hồ tiêu tại huyện Phú Giáo theo hướng bền vững hướng đến sản xuất hồ tiêu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm; tuyển chọn được hai giống tiêu Vĩnh Linh và Sẻ Lộc Ninh có năng suất khá cao, chất lượng tốt và thích hợp với điều kiện canh tác và khí hậu của huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương; áp dụng chế phẩm sinh học đã cho thấy hiệu quả khá tốt trong phòng trừ bệnh hại cây hồ tiêu qua hai niên vụ 2018-2019 và 2019-2020 tại Phú Giáo, năng suất và lợi nhuận của lô thử nghiệm chế phẩm sinh học cao hơn so với đối chứng không sử dụng chế phẩm sinh học lần lượt trong khoảng 4,5 – 13,9% và 9,1 – 74,9%; mô hình quản lý tổng hợp trên cây hồ tiêu với quy mô 10 ha được thực hiện tại xã An Bình huyện Phú Giáo đã đạt chứng nhận GlobalGAP có hiệu lực đến 4/2021 cho 18 hộ dân trong tổ hợp tác sản xuất hồ tiêu tại xã An Bình.
Qua kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu, hội đồng đề nghị đơn vị tiến hành chỉnh sửa một số nội dung của báo cáo nghiệm thu để phù hợp với tình hình sản xuất hồ tiêu trên địa bàn của huyện Phú Giáo trên cơ sở kết quả đạt được. Hội đồng thống nhất đề nghị nghiệm thu cấp tỉnh

Nguồn
Sở KHCN Bình Dương

Tin tức liên quan