Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Ngày 24/9/2020, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp trong lĩnh vực sinh học (hạt giống cây trồng) cho Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Số đăng ký hoạt động thử nghiệm: TN 102 - 20 BNN

Theo giấy chứng nhận, các loại hạt giống cây trồng mà Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố được thử nghiệm gồm: hạt giống lúa, hạt giống lúa lai hai dòng, hạt giống lúa lai ba dòng. Tên phép thử gồm: xác định độ sạch; xác định hạt khác loài/hạt cỏ dại; xác định hạt khác giống có thể phân biệt được; xác định tỷ lệ nảy mầm; xác định độ ẩm; xác định khối lượng 1.000 hạt. Đối với việc thử nghiệm hạt giống ngô lai thì xác định độ sạch, tỷ lệ nảy mầm và xác định độ ẩm.

TS Mai Văn Hào, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố cho biết, hiện nay Viện có Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng và chất lượng xơ bông. Trung tâm có đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, nhiều kinh nghiệm cũng như trang thiết bị máy móc hiện đại đáp ứng được nhiệm vụ thử nghiệm hạt giống cây trồng mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

“Việc Viện có thêm chức năng thử nghiệm hạt giống giúp cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh hạt giống trong vùng có nhiều thuận lợi, nhanh chóng về thời gian và giảm chi phí”, TS Mai Văn Hào cho biết.

Nguồn
Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố

Tin tức liên quan