Tập huấn “Áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp” cho các hợp tác xã ở Hải Dương

Liên minh Hợp tác xã tỉnh vừa phối hợp với Viện cây lương thực và cây thực phẩm tập huấn áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp cho gần 100 Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tham dự tập huấn, đại diện các HTX dịch vụ nông nghiệp được truyền đạt những nội dung về vai trò của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp trong hỗ trợ thành viên ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất. Quy trình các bước làm nhà sản xuất rau công nghệ cao ở các tỉnh phía Bắc. Công nghệ và hệ thống tưới nước, cung cấp dinh dưỡng tự động cho cây trồng. Giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Thời vụ trồng và công thức luân canh một số cây trồng trong nhà lưới. Biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản sản phẩm. Thông qua lớp tập huấn, các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp có cơ hội tiếp cận khoa học công nghệ mới, ứng dụng vào quá trình sản xuất, gia tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, đảm bảo đầu ra tiêu thụ ổn định để nông dân yên tâm sản xuất.

Nguồn
Hải Dương

Tin tức liên quan