Nghiên cứu thành công giống tiêu kháng bệnh chết nhanh, chết chậm

Ngày 9/9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học “Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống hồ tiêu sạch bệnh” trên địa bàn Đắk Nông.

Nghiên cứu thành công giống tiêu kháng bệnh chết nhanh, chết chậm

Đề tài được đánh giá đáp ứng thực tế sản xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Qua 2 năm nghiên cứu, bằng phương pháp lây bệnh nhân tạo trong nhà lưới, kết hợp với kỹ thuật sinh học phân tử, WASI đã sàng lọc và chọn được 1 vật liệu giống hồ tiêu Vĩnh Linh có khả năng chống chịu bệnh chết nhanh, chết chậm. Từ đây, nhóm thực hiện đề tài đã nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô với số lượng 10.000 cây tiêu Vĩnh Linh giống để trồng khảo nghiệm.

Nghiên cứu thành công giống tiêu kháng bệnh chết nhanh, chết chậm

Tiến sỹ Nguyễn Đình Sỹ, Trường Đại học Tây Nguyên nêu ý kiến phản biện đề tài

Qua ý kiến phản biện và bỏ phiếu, các thành viên hội đồng khoa đã đánh giá đề tài đạt yêu cầu và đáp ứng thực tế sản xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nghiên cứu thành công giống tiêu kháng bệnh chết nhanh, chết chậm

Các thành viên Hội đồng đánh giá đề tài trao đổi về cây tiêu giống có khả năng kháng bệnh chết nhanh, chết chậm

Nguồn
Báo Đắk Nông

Tin tức liên quan