Hội thảo đầu bờ thăm quan, đánh giá mô hình giống lạc L14 nguyên chủng

gày 01/9, tại xã Phúc Sơn, UBND huyện Chiêm Hóa phối hợp vói Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông tỉnh tổ chức hội thảo đầu bờ thăm quan, đánh giá mô hình giống lạc L14 nguyên chủng.

Tới dự có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông; lãnh đạo Phòng Nông nghiệp - NTNT huyện; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; lãnh đạo UBND xã, cán bộ Địa chính Nông, lâm nghiệp các xã Phúc Sơn, Minh Quang, Tân Mỹ, Hùng Mỹ, Xuân Quang, Hà Lang, Trung Hà và đại diện hộ gia đình tham gia thực hiện mô hình.

Hội thảo đầu bờ thăm quan, đánh giá mô hình giống lạc L14 nguyên chủng

Các đại biểu tham quan mô hình mô hình sản xuất lạc giống nguyên chủng L14 tại xã Phúc Sơn.

Mô hình sản xuất lạc giống nguyên chủng L14, được triển khai thực hiện tại xã Phúc Sơn với quy mô 10ha, thời gian thực hiện từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 9/2020 thuộc Đề tài “Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 phục vụ sản xuất hàng hóa tại huyện Chiêm Hóa”. Tham gia thực hiện mô hình có 83 hộ dân của các thôn Bó Ngoặng và Bản Câm, xã Phúc Sơn. Tham gia mô hình các hộ đều được tập huấn kỹ thuật nhân gióng và thâm canh giống lạc; được hỗ trợ đối ứng vật tư như, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Trong đó, riêng đối với giống lạc L14 được lấy từ kết quả của vụ thứ 3 G2 thuộc đề tài. Thời gian gieo từ ngày 13 -15/6/2020; mật độ khoảng  cách 300 -400 nghìn cây /ha; lượng phân bón cho 1ha từ 10 đến 20 tấn phân chuồng; 6000 kg NPK 3.6.9; 100 lít phân bón sinh học và 400 đến 500kg vôi bột; quy trình công nghệ áp dụng theo quy trình kỹ thuật sản xuất lạc giống của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông, kết qua cho thấy tỷ lệ mọc mầm đạt 94 phần trăm, cây lạc sinh trưởng, phát triển tốt, mật độ đều, hạn chế sâu bệnh và cho năng xuất cao, số quả chắc trên cây 16 - 18 quả, năng xuất dự kiến 30,4 tạ/ha. Qua thăm quan thực tế mô hình tại thôn Bản Câm và thôn Bó Ngoặng và qua ý kiến tham gia thảo luận tại hội thảo cho thấy mô hình sản xuất lạc giống nguyên chủng L14 tại xã Phúc Sơn đạt được đúng theo mục tiêu của mô hình đề ra, có thể nhân rộng chương trình sản xuất lạc giống cho các xã trồng lạc chính trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo.

Hội thảo đầu bờ thăm quan, đánh giá mô hình giống lạc L14 nguyên chủng

Hội thảo đầu bờ thăm quan, đánh giá mô hình giống lạc L14 nguyên chủng.

Đề tài: “Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 phục vụ sản xuất hàng hóa tại huyện Chiêm Hóa”, được UBND huyện đã triển khai thực hiện từ tháng 4/2019 đến tháng 9/2021 có tổng kinh phí thực hiện trên 1,2 tỷ đồng, trong đó từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên 624 triệu đồng. Triển khai thực hiện đề tài cơ quan chủ trì  đã thực hiện hoàn thành nội dung, đạt được mục tiêu đề ra. Đã điều tra khảo sát, đánh giá được hiện trạng sản xuất lạc tại các địa phương trong huyện; những thuận lợi khó khăn trong việc phát triển sản xuất, tiêu thụ của người dân trong sản xuất lạc, tiến hành thu thập  mẫu giống lạc, tiến hành đánh giá, chọn lọc kỹ dựa trên đặc điểm giống,  để phục tráng, sản xuất lạc giống L14 siêu nguyên chủng.

Hội thảo đầu bờ thăm quan, đánh giá mô hình giống lạc L14 nguyên chủng

Đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Đề tài “Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 phục vụ sản xuất hàng hóa tại huyện Chiêm Hóa”  không chỉ phục tráng giống lạc L14 góp phần nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng, phục vụ phát triển sản xuất lạc giống, lạc hàng hóa tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và xây dựng được vùng sản xuất lạc giống L14 của huyện Chiêm Hóa mà qua đó còn làm thay đổi tập quán canh tác, tạo lập vùng nông sản hàng hóa có giá trị kinh tế cao, hình thành vùng trồng lạc hàng hóa cấp giống cho nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Đây là việc làm thiết thực của huyện Chiêm Hóa tham góp tích cực vào Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020./.

Nguồn
Chiêm Hoá

Tin tức liên quan