Hội nghị tập huấn kỹ thuật sản xuất giống lạc L14 tại Chiêm Hoá

Ngày 28/8, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chiêm Hóa phối hợp với Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật sản xuất giống lạc L14 cho nhân dân 02 thôn Phiêng Tạ và Bó Ngoặng, xã Phúc Sơn.

Hội nghị tập huấn kỹ thuật sản xuất giống lạc L14

Hội nghị tập huấn kỹ thuật sản xuất giống lạc L14 tại xã Phúc Sơn

Tại Hội nghị, đại diện Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông tỉnh đã truyền tải thông tin về kỹ thuật sản xuất giống lạc L14, trọng tâm là quy trình sản xuất giống lạc như kỹ thuật gieo trồng, thời vụ, chọn đất, làm đất, phân bón, hạt giống…; kỹ thuật sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng gồm kỹ thuật nhân từ hạt giống tác giả hoặc duy trì từ hạt giống siêu nguyên chủng, kỹ thuật phục tráng từ hạt giống trong sản xuất; kỹ thuật sản xuất hạt giống nguyên chủng tiến hành đảm bảo tương tự như kỹ thuật sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng, chú trọng kiểm định ruộng giống cho đến thu hoạch, chế biến vào bảo quản; kỹ thuật sản xuất hạt giống xác nhận cũng làm theo các bước như sản xuất hạt giống nguyên chủng, tuy nhiên với kỹ thuật này thì sau khi thu hoạch, chế biến, cần tiến hành lấy mẫu lô giống để kiểm nghiệm chất lượng theo tiêu chuẩn giống xác nhận, đồng thời lạc giống phải được đóng bao quy cách, có tem nhãn ghi theo đúng quy định.

Hội nghị tập huấn kỹ thuật sản xuất giống lạc L14

Người dân được hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất giống lạc L14.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho người dân ở địa phương nắm được các kỹ thuật cơ bản trong sản xuất giống lạc L14 đảm bảo theo quy trình, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giống lạc, đáp ứng nhu cầu tại chỗ, giảm giá thành về lạc giống, nâng cao trình độ kỹ thuật về sản xuất cho người dân, giúp tăng năng suất, sản lượng lạc ở những mùa vụ tiếp theo, nâng cao giá trị kinh tế cho nhân dân trên địa bàn./.

Nguồn
Chiêm Hoá

Tin tức liên quan