Hai giống lúa HD 11 và Gia Lộc 37 cho năng suất cao

Ngày 4.9, Viện Cây lương thực và cây thực phẩm (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) phối hợp tổ chức hội thảo đánh giá mô hình sản xuất thử hai giống lúa chất lượng cao HD 11 và Gia Lộc 37 tại xã Nam Hưng (Nam Sách).

Hai giống lúa HD 11 và Gia Lộc 37 cho năng suất cao

Các đại biểu tham quan mô hình cấy lúa Gia Lộc 37 tại xã Nam Hưng (Nam Sách)

Vụ xuân năm nay, giống lúa Gia Lộc 37 được gieo cấy trên diện tích 50 ha tại các xã Nam Hưng, Quốc Tuấn (Nam Sách), Hiệp Hoà (Kinh Môn), Đồng Cẩm (Kim Thành). Lúa HD 11 được gieo cấy tại các xã Gia Khánh (Gia Lộc), Ứng Hoè (Ninh Giang) trên diện tích 60 ha. Cả hai giống lúa này đều do Viện Cây lương thực và cây thực phẩm chọn tạo.

So với giống đối chứng Bắc thơm số 7, hai giống lúa trên đều có thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng chống chịu bệnh bạc lá, rầy nâu tốt hơn. Năng suất lúa Gia Lộc 37 và HD 11 đạt từ 60-75 tạ/ha (tuỳ vụ), cao hơn giống đối chứng từ 6-11 tạ/ha.

Nguồn
Báo Hải Dương

Tin tức liên quan