Cải thiện phẩm chất trái quýt hồng Lai Vung

Ngày 3/9, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Cải thiện phẩm chất trái quýt hồng huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp” giai đoạn 1.

Đề tài do Viện cây ăn quả miền Nam là cơ quan chủ trì, trực tiếp TS.Trần Thị Oanh Yến làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 12/2015 đến tháng 12/2019, được gia hạn đến hết tháng 6/2020.

Cải thiện phẩm chất trái quýt hồng Lai Vung

Nội dung nghiên cứu của đề tài là tìm ra một giống quýt hồng chất lượng cao, giảm số lượng hạt/trái hay không hạt hoàn toàn, tăng độ Brix từ 8 - 10% lên 12 - 13% và giảm lượng acid dịch trái từ 0,9 - 1,1 g/100ml còn 0,7 - 0,8 g/100ml. Bên cạnh đó, giúp địa phương công nhận 1 - 2 cây đầu dòng quýt hồng; chọn lọc 15 - 20 dòng quýt hồng chiếu xạ có triển vọng;tạo được nguồn vật liệu cây quýt hồng tứ bội cho xử lý chiếu xạ giai đoạn 2 (2.000 mắt ghép). Đề tài cũng phân tích tính đa dạng di truyền của các dòng quýt hồng tuyển chọn, các dòng đột biến chọn lọc và cây đầu dòng.

Hội đồng phản biện đánh giá cao những kết quả đạt được bước đầu của đề tài và sự cố gắng nỗ lực của nhóm nghiên cứu. Từ những kết quả nghiên cứu, đề tài giúp địa phương tìm ra được cây đầu dòng quýt hồng và cây sạch bệnh nhân từ cây đầu dòng được sử dụng nhân giống cho sản xuất, phục vụ việc tái lập lại vườn quýt hồng cho huyện Lai Vung...Hiệu quả xã hội của đề tài cũng nhằm tạo ra dòng quýt hồng mới với chất lượng cao góp phần mở rộng diện tích quýt hồng, tăng giá trị cho cây trồng chủ lực.

Hội đồng phản biện cũng yêu cầu chủ nhiệm đề tài phải có sự sắp xếp các quy trình nghiên cứu từng giai đoạn sao cho phù hợp; tham khảo thêm tiêu chuẩn của cây giống về yêu cầu kỹ thuật…Qua thời gian thảo luận, Hội đồng nghiệm thu đề nghị cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài nghiên cứu hoàn thiện báo cáo tổng kết trên cơ sở góp ý của Hội đồng. Đề tài được Hội đồng bỏ phiếu đánh giá và nhất trí nghiệm thu đề tài đạt.

Nguồn
Báo Đồng Tháp

Tin tức liên quan