Tiếng Việt  |  English 
Phiên bản Mobile
 
 
Tên:    Mật khẩu: 
   
 
TRANG CHỦ
SỔ TAY NHÀ NÔNG
Cây lúa
Cây hoa
Cây rau
Cây có củ
Cây ăn quả
Cây đậu
Cây cảnh
Nấm
Cà phê-Hồ tiêu
Chè
TẠP CHÍ
THƯ VIỆN
Sách thư viện VAAS
Luận án Tiến sĩ
Luận văn Thạc sĩ
Sách-Tài liệu
Phần mềm
VĂN BẢN
Văn bản Nhà nước
Văn bản của Viện
MEDIA
Video Clips

  THƯ ĐIỆN TỬ
VAAS Web-Mail
Tải và cài đặt phần mềm Chat
Hướng dẫn cài đặt thông số cho Outlook Express

  :: WEBSITE Thành viên
 
 

Liên hệ gửi tin tức, bài: bientap@vaas.vn
Liên hệ quảng cáo, đăng ký email, thắc mắc: quantri@vaas.vn THƯ VIỆN
 Sách, tài liệu tại thư viện VAAS
>Tìm kiếm
Sách - Tài liệu

Chủ để :
 
THỐNG KÊ
96 sách trong tổng số 2790 sách.
Khoảng 0 KB trong tổng số 0 KB.
Tên sáchSố lần
tải
Tải về

1900 loài cây có ích ở Việt Nam
Mã số sách: V.6955
Tác giả: Trần Đình Lý
Nơi xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 1993
Nhà xuất bản: Viện sinh thái và tài nguyên thực vật
Số trang: 544 Khổ sách:
Mã phân loại: 58 V.305 Ngôn ngữ:
Người đăng: bossman Đăng ngày: 4/4/2011
Bình chọn : Mời bạn cho điểm :

75Đăng ký

1900 loài cây có ích ở Việt Nam
Mã số sách: V.7051
Tác giả: Trần Đình Lý
Nơi xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 1993
Nhà xuất bản: Viện sinh thái và tài nguyên thực vật
Số trang: 544 Khổ sách:
Mã phân loại: 58 V.305 Ngôn ngữ:
Người đăng: bossman Đăng ngày: 4/4/2011
Bình chọn : Mời bạn cho điểm :

60Đăng ký

Bí ẩn về thế giới thực vật
Mã số sách: V.8135
Tác giả: Trương Văn Nguyên
Nơi xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Hà Nội
Số trang: 359 Khổ sách: 14.5x20.5
Mã phân loại: 58 NG.527 Ngôn ngữ:
Người đăng: bossman Đăng ngày: 4/4/2011
Bình chọn : Mời bạn cho điểm :

23Đăng ký

Cây cỏ có ích ở Việt Nam - tập 1
Mã số sách: V.7318
Tác giả: Võ Văn Chi
Nơi xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Giáo dục
Số trang: 817 Khổ sách: 19x27
Mã phân loại: 586 CH.300 Ngôn ngữ:
Người đăng: bossman Đăng ngày: 4/4/2011
Bình chọn : Mời bạn cho điểm :

63Đăng ký

Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam - tập 1 - cây hạt kín hai lá mầm
Mã số sách: V.5392
Tác giả: Lê - Khả - Kế
Nơi xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 1969
Nhà xuất bản: Khoa học
Số trang: 384 Khổ sách:
Mã phân loại: 58 C.126 Ngôn ngữ:
Người đăng: bossman Đăng ngày: 4/4/2011
Bình chọn : Mời bạn cho điểm :

40Đăng ký

Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam - tập 1 - cây hạt kín hai lá mầm
Mã số sách: V.5394
Tác giả: Lê - Khả - Kế
Nơi xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 1969
Nhà xuất bản: Khoa học
Số trang: 384 Khổ sách:
Mã phân loại: 58 C.126 Ngôn ngữ:
Người đăng: bossman Đăng ngày: 4/4/2011
Bình chọn : Mời bạn cho điểm :

13Đăng ký

Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam - tập 2 - cây hạt kín hai lá mầm
Mã số sách: V.5759
Tác giả: Lê - Khả - Kế
Nơi xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 1971
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Số trang: 469 Khổ sách: 13x19
Mã phân loại: 58 C.126 Ngôn ngữ:
Người đăng: bossman Đăng ngày: 4/4/2011
Bình chọn : Mời bạn cho điểm :

17Đăng ký

Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam - tập 2 - cây hạt kín hai lá mầm
Mã số sách: V.5760
Tác giả: Lê - Khả - Kế
Nơi xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 1971
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Số trang: 469 Khổ sách: 13x19
Mã phân loại: 58 C.126 Ngôn ngữ:
Người đăng: bossman Đăng ngày: 4/4/2011
Bình chọn : Mời bạn cho điểm :

3Đăng ký

Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam - tập 3 - cây hạt kín hai lá mầm
Mã số sách: V.5877
Tác giả: Lê - Khả - Kế
Nơi xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 1973
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Số trang: 391 Khổ sách: 13x19
Mã phân loại: 58 C.126 Ngôn ngữ:
Người đăng: bossman Đăng ngày: 4/4/2011
Bình chọn : Mời bạn cho điểm :

8Đăng ký

Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam - tập 3 - cây hạt kín hai lá mầm
Mã số sách: V.5878
Tác giả: Lê - Khả - Kế
Nơi xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 1973
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Số trang: 391 Khổ sách: 13x19
Mã phân loại: 58 C.126 Ngôn ngữ:
Người đăng: bossman Đăng ngày: 4/4/2011
Bình chọn : Mời bạn cho điểm :

7Đăng ký

Cây cỏ Việt Nam - quyển 1
Mã số sách: V.7188
Tác giả: Phạm Hoàng Hộ
Nơi xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Xuất bản trẻ
Số trang: 991 Khổ sách: 20x28
Mã phân loại: 58 H.450 Ngôn ngữ:
Người đăng: bossman Đăng ngày: 4/4/2011
Bình chọn : Mời bạn cho điểm :

29Đăng ký

Cây cỏ Việt Nam - quyển 3
Mã số sách: V.7299
Tác giả: Phạm Hoàng Hộ
Nơi xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Xuất bản trẻ
Số trang: 999 Khổ sách: 20x28
Mã phân loại: 58 H.450 Ngôn ngữ:
Người đăng: bossman Đăng ngày: 4/4/2011
Bình chọn : Mời bạn cho điểm :

13Đăng ký

Cây độc ở Việt Nam
Mã số sách: V.8742
Tác giả: Trần Công Khánh
Nơi xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Y học
Số trang: 283 Khổ sách: 14.5x20.5
Mã phân loại: 58 KH.107 Ngôn ngữ:
Người đăng: bossman Đăng ngày: 4/4/2011
Bình chọn : Mời bạn cho điểm :

9Đăng ký

Cơ sở di truyền tính chống chịu đối với thiệt hại do môi trường của cây lúa
Mã số sách: V.7502
Tác giả: Bùi Chí Bửu
Nơi xuất bản: TP.Hồ Chí Minh Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Số trang: 223 Khổ sách: 19x27
Mã phân loại: 633.11:631.03 B.566 Ngôn ngữ:
Người đăng: bossman Đăng ngày: 4/4/2011
Bình chọn : Mời bạn cho điểm :

6Đăng ký

Cơ sở di truyền và công nghệ sản xuất lúa lai
Mã số sách: V.8123
Tác giả: Trần Duy Quý
Nơi xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Số trang: 141 Khổ sách: 13x19
Mã phân loại: 633.11:631.03 Q.523 Ngôn ngữ:
Người đăng: bossman Đăng ngày: 4/4/2011
Bình chọn : Mời bạn cho điểm :

8Đăng ký
Trang : 1(1-15) 2 3 4 5 6 7
  
  Top 10 sách      Top 20 sách      Top 30 sách

  Lưu ý : - Bạn phải là thành viên mới có thể tải sách được
  Phần mềm để đọc sach Acrobat Reader bạn có thể tải về Đăng ký
 
 
 
   :: TIÊU ĐIỂM-BÌNH LUẬN
Tiến sĩ, thạc sĩ nhiều, nhưng... không mạnh
Nông nghiệp công nghệ cao: Đầu tư còn chưa tương xứng với tiềm năng
Bao giờ hiện thực hóa cây trồng biến đổi gen?
Liên kết để tạo ra sản lượng lớn
Xuất khẩu gạo: Dẫn đầu vẫn kém vui

   :: THÔNG BÁO

 
Thông báo đại hội lúa gạo quốc tế lần thứ 4 (IRC 2014)

Đại hội lúa gạo quốc tế lần thứ 4 (IRC 2014) sẽ diễn ra từ ngày 27 - ngày 31 tháng mười năm tại Bangkok, ...

 Thông báo nghỉ lễ, tết năm 2014
 Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện
 Thông báo tuyển sinh

   :: VĂN BẢN

 

   Số 43/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2013 Thông tư thay thế thông tư 67 Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đăng ký

   Số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Đăng ký

   Số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 Thông tư hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực do Bộ Ngoại giao ban hành

Đăng ký
 

   Số 493/QĐ-KHNN-SĐH ngày 4/11/2013 Ban hành Quy định đào tạo sau đại học của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Đăng ký

   Số 1689/QĐ-KHNN-TCCB ngày 31/10/2013 Thành lập Phòng Nghiên cứu Cây thức ăn chăn nuôi trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam

Đăng ký

   Số 485/QĐ-KHNN-SĐH ngày 30/10/2013 Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Đăng ký
 
Mẫu phiếu điều tra CNTT 2012

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho ứng dụng cntt của các đơn vị trực thuộc Bộ NN&PTNT năm ...

 Biểu mẫu xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2013

  :: MEDIA
Sản xuất giống lúa thuần chủng cho vùng Nam trung bộ và Tây nguyên
Loading...
 Kỷ niệm lần thứ 32 ngày Lương thực thế giới
 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam-60 năm xây dựng và trưởng thành
 Cây Mắc ca trên đất Tây Nguyên


  :: CHỨNG KHOÁN
 
 

  :: LIÊN KẾT
 
 
 


 .: CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN :.
Trang chủ |  Liên hệ   |  Thông tin Website   |  Danh sách Website VAAS   |  Tải VAAS Toolbar  
 
 Trang tin điện tử của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 Giấy phép của Bộ Văn hoá thông tin số 114/GP-BC ngày 23/3/2007. Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tuất
 Trụ sở : Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội Điện thoại: 84-4-38615487 Fax: 84-4-38613937
Phát triển năm 2007 bởi
Nguyễn Trường Sơn