Tiếng Việt  |  English 
Phiên bản Mobile
 
  
 
Tên:    Mật khẩu: 
   
 
TIN TỨC 
Tuyển dụng
 
Thông báo tuyển dụng
Ngày đăng: 27/8/2012      Số lượt xem: 7336
 

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) cần tuyển 25 viên chức năm 2012 làm việc tại: Viện Môi trường Nông nghiệp 19 viên chức, Trung tâm Tài nguyên thực vật 03 viên chức, Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 03 viên chức. Cụ thể như sau:'
Nhu cầu tuyển dụng

TT Chuyên ngành/ ngành * cần tuyển Số lượng Mã, tên ngạch viên chức Nơi làm việc và số lượng
I Viện Môi trường Nông nghiệp
1 Khoa học môi trường; Công nghệ môi trường; Địa lý môi trường; Môi trường nông nghiệp** 08 13.092NCV BM Mô hình hóa và Cơ sở dữ liệu: 1; Trung tâm nghiên cứu và Quan trắc MTNN miền Trung và Tây Nguyên: 2; Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường: 4; BM Hóa môi trường: 1
2 Công nghệ Sinh học; Sinh học 03 13.092NCV BM Sinh học môi trường: 2; Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường: 1
3 Nông học (Trồng trọt, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật); Nông lâm kết hợp; Nuôi trồng thủy sản 04 13.092NCV Phòng Khoa học và HTQT: 1; BM An toàn và đa dạng sinh học MT: 1; Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường: 1; BM Sinh học môi trường: 1
4 Nông hóa thổ nhưỡng; Khoa học đất; Quản lý đất đai 01 13.092NCV Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường: 1
5 Kế toán 02 06.031KTV Phòng Tài chính, Kế toán: 1; Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường: 1
6 Quản trị kinh doanh 01 01.003CV Phòng Tổ chức, Hành chính: 1
Cộng: 19***
II Trung tâm Tài nguyên thực vật
1 Phát triển nông thôn và Khuyến nông 01 13.092NCV An Khánh – Hoài Đức – Hà Nội
2 Di truyền học 01 13.092NCV
3 Công nghệ thông tin 01 13a.095Kỹ sư Cao đẳng
Cộng 03
III Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
1 Kế toán 01 06.031KTV Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì – Hà Nội
2 Xã hội học 01 01.003CV
3 Quy hoạch 01 01.003CV
Cộng 03
Tổng cộng 25

* Nếu các trường đào tạo không có chuyên ngành thì chấp nhận ngành phù hợp với chuyên ngành cần tuyển.
** Chuyên ngành Môi trường nông nghiệp: Chấp nhận hồ sơ học ngành Môi trường tại các trường Đại học Nông nghiệp, Đại học Quốc gia.
*** Sau khi có kết quả thi tuyển Viện Môi trường Nông nghiệp sẽ tuyển dụng và ký hợp đồng lao động với 19 thí sinh trúng tuyển, trong đó biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (gọi tắt là biên chế) 9 người, biên chế tự lo lương 10 người. Căn cứ vào điểm thi, người trúng tuyển thuộc diện biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước lấy từ người có số điểm từ cao đến thấp.
I. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
1. Các điều kiện để đăng ký dự tuyển
i) Là công dân từ 18 tuổi trở lên; có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
ii) Trình độ chuyên môn phải phù hợp với chuyên ngành/ ngành dự tuyển và đạt các yêu cầu sau:
a. Làm việc tại Viện Môi trường Nông nghiệp
- Đối với các thí sinh đăng ký dự thi vào ngạch nghiên cứu viên, mã ngạch 13.092 phải Tốt nghiệp Đại học chính quy tại các Trường Đại học công lập, từ loại khá trở lên (không học liên thông). Riêng 02 chỉ tiêu đăng ký dự tuyển làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Quan trắc MTNN miền Trung và Tây Nguyên chấp nhận tốt nghiệp Đại học đạt loại trung bình khá trở lên và có kinh nghiệm công tác ở các Viện nghiên cứu về môi trường nông nghiệp từ 2 năm trở lên, tính đến thời điểm nhận hồ sơ (căn cứ vào sổ Bảo hiểm xã hội).
- Đối với các thí sinh đăng ký dự thi vào ngạch Kế toán viên, mã ngạch 06.031 và Chuyên viên, mã ngạch 01.003 phải Tốt nghiệp Đại học tại các Trường Đại học từ loại Trung bình khá trở lên (không học liên thông).
b. Làm việc tại Trung tâm Tài nguyên thực vật:
- Đối với các thí sinh đăng ký dự thi vào ngạch nghiên cứu viên, mã ngạch 13.092; Chuyên ngành Phát triển nông thôn và Khuyến nông phải tốt nghiệp Đại học chính quy tại các Trường Đại học công lập, từ loại khá trở lên (không học liên thông).
- Đối với các thí sinh đăng ký dự thi vào ngạch nghiên cứu viên, mã ngạch 13.092; Chuyên ngành Di truyền học phải có trình độ từ Thạc sỹ trở lên.
- Đối với các thí sinh đăng ký dự thi vào ngạch kỹ sư cao đẳng, mã ngạch 13a.095; Chuyên ngành Công nghệ thông tin phải có trình độ từ Cao đẳng trở lên.
c. Làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam:
Phải Tốt nghiệp Đại học chính quy từ loại TB khá trở lên (không học liên thông).
3. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B trở lên; Riêng đối với các thí sinh đăng ký dự thi vào ngạch Kế toán viên, mã ngạch 06.031 và Chuyên viên, mã ngạch 01.003 yêu cầu Tiếng Anh trình độ A trở lên
4. Yêu cầu về trình độ tin học: Trình độ B trở lên
2. Hồ sơ dự tuyển
1. Đơn (theo mẫu);
2. Các văn bằng và bảng điểm chuyên ngành, trang bìa, mục lục của báo cáo hoặc luận văn tốt nghiệp, (bản foto);
3. Lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; bản sao chứng minh thư nhân dân; bản sao giấy khai sinh; giấy khám sức khoẻ thời hạn 06 tháng trở lại đây; giấy xác nhận thuộc diện ưu tiên; sổ Bảo hiểm xã hội, bản photo (đối với các trường hợp tốt nghiệp Đại học loại trung bình khá trở xuống); 2 phong bì có tem ghi sẵn địa chỉ và điện thoại, 2 ảnh 4 x 6 (loại ảnh hồ sơ). Hồ sơ không trả lại, nếu không trúng tuyển.
3. Các môn thi tuyển
a. Môn điều kiện
i) Tiếng Anh văn phòng trình độ B (thi viết);
ii) Tin học văn phòng trình độ B (thi viết);
b. Môn chính thức
i) Kiến thức chung (thi viết)
ii) Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết)
iii) Hiểu biết chung (Thi vấn đáp)

III. Tiếp nhận hồ sơ
1. Thời gian: Kể từ ngày 27/08/2012 đến hết ngày 21/09/2012.
2. Nơi nhận: Phòng Tổ chức, Hành chính – Viện Môi trường Nông nghiệp; thôn Phú Đô – xã Mễ Trì – huyện Từ Liêm – TP Hà Nội; Điện thoại: 04.37893274
IV. Dự kiến thi tuyển
1. Thời gian: Tháng 10/2012
2. Địa điểm thi tuyển: Viện Môi trường Nông nghiệp; thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm
Ghi chú: Xem kế hoạch tuyển dụng chi tiết tại bảng tin của Viện Môi trường Nông nghiệp; thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội
* Mẫu đơn đăng ký dự tuyển
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2012

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Tên tôi là: …………………………………….. Nam, Nữ: …………………………
Ngày sinh: …………………………………… Dân tộc: ………………...…………
Số CMND: ……………….. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ……………………
Quê quán: …………………………………………………………...……………….
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….…………..
Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………...…………
Điện thoại liên lạc: …………………………………………………….……………
Trình độ đào tạo: …………… Chuyên ngành/ngành đào tạo: …………...…………
Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi rõ đối tượng ưu tiên nào): ……………………..……..
Đăng ký thi tuyển dụng vào làm việc tại:……………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Chuyên ngành/ngành đăng ký dự tuyển:…………………………………………….
Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức mã ngạch: …………………tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển.
Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Môi trường Nông nghiệp.
Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi Quy định của Nhà nước và cam kết làm việc tại đơn vị 05 năm.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm: ……………….………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Toàn bộ bản sao văn bằng, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch, chứng nhận sức khoẻ trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng Quy định.
Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ.

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


File đính kèm:
 
Chia sẻ:
images/share/facebook_48.png images/share/yahoo_48.jpg images/share/twitter_48.png images/share/zingme_48.png images/share/google_48.png images/share/myspace_48.png images/share/myspace_48.png
Ý kiến của bạn:
Số ký tự còn lại
 
Các ý kiến đã gửi:

Phần tiếp theo[Quay về] 
 
    Thông báo tuyển sinh Chương trình học bổng kỹ thuật của Chính phủ Ai Len năm học 2014-2015
    Thông báo tuyển dụng - Viện KHKTNN duyên hải Nam trung bộ
    Thông báo tuyển dụng-Viện KHKTNLN miền núi phía Bắc
    Thông báo tuyển dụng-Viện KHKTNLN miền núi phía Bắc
    Thông tin tuyển dụng
    LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC VIỆN NGHIÊN CỨU NGÔ NĂM 2013
    Thông báo tuyển dụng
    Thông báo tuyển dụng
    Thông báo tuyển dụng
    Thông báo tuyển dụng làm việc tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
 
 • Xem danh sách tin thuộc nhóm tin này


 •   :: TIN MỚI NHẤT
  Thông báo đại hội lúa gạo quốc tế lần thứ 4 (IRC 2014)
  Thông báo nghỉ lễ, tết năm 2014
  Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện
  Thông báo tuyển sinh
  Thông báo tuyển sinh Chương trình học bổng kỹ thuật của Chính phủ Ai Len năm học 2014-2015

    :: TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
  Thông báo tuyển dụng
  Thông báo tuyển dụng làm việc tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
  Thông báo tuyển dụng
  Thông báo tuyển dụng
  Thông báo tuyển dụng
   .: CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN :.
  Trang chủ |  Liên hệ   |  Thông tin Website   |  Danh sách Website VAAS   |  Tải VAAS Toolbar  
   
   Trang tin điện tử của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
   Giấy phép của Bộ Văn hoá thông tin số 114/GP-BC ngày 23/3/2007. Người chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tuất
   Trụ sở : Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội Điện thoại: 84-4-38615487 Fax: 84-4-38613937
  Phát triển năm 2007 bởi
  Nguyễn Trường Sơn